بیش از 10 سال ما به شرکت ها کمک می کنیم تا به اهداف مالی و تجاری خود برسند. اونوم یک آژانس سئو محور مبتنی بر ارزش گذاری است.

آخرین خبرها
اطلاعات تماس
دسته بندی نشده

لیست امکانات پنل

ارسال

ارسال

ارسال
ارسال بر روی دکل های BTS ایرانسل
ایرانسل منطقه ای
پردازش ارسال
پیام های پیش فرض
انتخاب پیام پیش فرض
محاسبه هزینه
امضا جهت ارسال
ارسال سریع
ارسال دفترچه تلفن
ارسال bts
ارسال منطقه ای کشوری
ارسال مشاغل
ارسال مشاغل به تفکیک استان
ارسال کد پستی
ارسال محله ای
ارسال منطقه ای ایرانسل
ارسال رده سنی جنسیت
ارسال از فایل
همراه اول با تقسیمات کشوری
ارسال دوباره پیام
ارسال نظیر به نظیر
ارسال کلمات کلیدی
ارسال از روی نقشه
ارسال از بانک اختصاصی
لیست ارسال دوره ای
حذف ارسال دوره ای
ارسال پیام صوتی
ارسال مجدد سیم کارت
ارسال کدپستی جدید همراه اول
ارسال منطقه ای لیست سفید
ارسال بانک
ارسال بانک جدید به تفکیک اپراتور
ارسال بانک جدید برای همه

ایمیل

ارسال ایمیل
ارسال دستی ایمیل
ارسال ایمیل دفترچه تلفن
ارسال ایمیل از فایل

گزارشات ارسال

گزارشات ارسال

گزارش ارسال سیستمی
گزارش ارسال
گرفتن خروجی ارسال
مشاهده جزئیات ارسال
گرفتن خروجی ار دریافت کنندگان
گزارش ارسال سیستمی

گزارشات آرشیو ارسال

گزارش آرشیو ارسال
گرفتن خروجی ارسال
مشاهده جزئیات ارسال
گرفتن خروجی از دریافت کنندگان

بلک لیست ارسال

شماره جدید
افزودن شماره
لیست شماره های بلک لیست
ویرایش شماره
به روز رسانی شماره
حذف شماره

پیام های دریافتی

پیام دریافتی

لیست پیام های دریافتی
حذف پیام های دریافتی
اعمال خوانده شده پیام دریافتی
پاسخ به پیام دریافتی

منشی پیام دریافتی

لیست منشی ها
منشی پیام دریافتی جدید
توانایی افزودن منشی عضویت
ویرایش منشی
توانایی به روز رسانی منشی عضویت
توانایی حذف منشی عضویت

بلک لیست

لیست شماره بلک لیست
تعریف شماره بلک لیست
توانایی افزودن بلک لیست
ویرایش شماره بلک لیست
توانایی به روز رسانی بلک لیست
توانایی حذف بلک لیست

پیام پیش فرض

گروه پیام پیش فرض

لیست پیام پیش فرض
گروه پیام پیش فرض
توانایی افزودن گروه پیش فرض
ویرایش گروه پیش فرض
توانایی به روز رسانی گروه پیش فرض
توانایی حذف گروه پیش فرض

پیام پیش فرض

لیست پیام پیش فرض
پیام پیش فرض جدید
توانایی افزودن پیام پیش فرض
ویرایش پیام پیش فرض
توانایی به روز رسانی پیام پیش فرض
توانایی حذف پیام پیش فرض

دفترچه تلفن

دفترچه تلفن

لیست دفتر چه ها
افزودن دفترچه
توانایی افزودن دفترچه
ویرایش دفترچه
توانایی به روز رسانی دفترچه
توانایی حذف دفترچه
خروجی از دفترچه تلفن

شماره دفترچه تلفن

لیست شماره ها
افزودن شماره جدید
افزودن شماره از فایل
توانایی افزودن شماره از فایل
توانایی افزودن شماره به دفترچه
ویرایش شماره جدید
توانایی به روز رسانی شماره دفتر چه
توانایی حذف شماره دفترچه

فیلد اضافی دفترچه

لیست فیلد ها
فیلد جدید دفترچه
توانایی افزودن فیلد اضافی
ویرایش فیلد دفترچه
توانایی به روز رسانی فیلد اضافی
توانایی حذف فیلد اضافی

تلفن ثابت ابری

تلفن ثابت ابری

انتخاب سرویس
انتخاب یک بسته خاص
ویرایش
انتخاب بسته پس از خرید سرویس

مدیریت تلفن ثابت ابری

خط خریداری شده
گزارشات تماس
حذف گزارش تماس
خروجی اکسل گزارش تماس
صفحه فکس
ارسال فکس
فعال سازی فکس
حذف گزارش فکس
دانلود فایل فکس
دانلود خروجی اکسل

کیف پول

کیف پول

گزارش کیف پول
شماره حساب
جستجو در کیف پول

امکانات پیشرفته

پاسخگو خودکار

لیست پاسخ های دستی
پاسخ دستی جدید
توانایی ثبت پاسخ دستی
ویرایش پاسخ دستی
تونایی به روز رسانی پاسخ دستی
توانایی حذف پاسخ دستی

مسابقه

لیست مسابقه
مسابقه جدید
توانایی افزودن مسابقه
ویرایش مسابقه
توانایی به روز رسانی مسابقه
توانایی حذف مسابقه
توانایی مشاهده پاسخ مسابقه
مشاهده مسابقه
توانایی مشاهده نمودار مسابقه
مشاهده نتایج
نمایش قرعه کشی

نظر سنجی

لیست نظر سنجی
نظر سنجی جدید
توانیی افزودن نظر سنجی
ویرایش نظر سنجی
توانایی به روز رسانی نظر سنجی
توانایی حذف نظر سنجی
توانایی مشاهده پاسخ نظر سنجی
مشاهده نظر سنجی
توانایی مشاهده نمودار نظر سنجی
مشاهده نتایج

سیستم ایمیل

لیست سیستم ایمیل
سیستم ایمیل جدید
توانایی افزودن سیستم ایمیل
ویرایش سیستم ایمیل
توانایی به روز رسانی سیستم ایمیل
توانایی حذف سیستم ایمیل
دریافت کنندگان

منشی عضویت

لیست منشی عضویت
اعضا حذف شده
اعضا اضافه شده
افزودن منشی عضویت
توانایی افزودن منشی عضویت
ویرایش منشی عضویت
توانایی به روز رسانی منشی عضویت
توانایی حذف منشی عضویت

اخطاریه و تبریکات

لیست اخطاریه و تبریکات
اخطاریه و تبریک جدید
توانایی افزودن اخطاریه
ویرایش اخطاریه و تبریک
توانایی به روز رسانی اخطاریه
توانایی حذف اخطاریه

تبریکات

لیست تبریکات
تبریک جدید
توانایی افزودن اخطاریه
ویرایش تبریک
توانایی به روز رسانی اخطاریه
توانایی حذف اخطاریه

اقساط

لیست اقساط
افزودن اقساط
توانایی افزودن اقساط
ویرایش اقساط
توانایی به روز رسانی اقساط
توانایی حذف اقساط

هدیه

لیست هدایا
ایجاد هدیه
توانایی افزودن هدیه
ویرایش هدیه
افزودن هدیه
توانیی افزودن هدیه
توانایی به روز رسانی هدیه
توانایی حذف هدیه
توانایی حذف لیست هدایا

ویزیت

لیست نوبت
لیست ویزیت کنندگان
نوبت جدید
توانایی افزودن نوبت دهی
ویرایش نوبت
توانایی به روز رسانی نوبت دهی
توانایی حذف نوبت دهی

انتقادات و پیشنهادات

لیست صندوق انتقادات و پیشنهادات
مشاهده شرکت کنندگان
صندوق انتقادات و پیشنهادات جدید
توانایی افزودن
ویرایش صندوق انتقادات و پیشنهادات
توانایی به روز رسانی
توانایی حذف

کد خوان

افزودن کدخوان
ویرایش کد خوان
افزودن کد خوان
به روز رسانی کد خوان
حذف کد خوان
لیست کد خوان
افزودن کد
افزودن فایل
مشاهده کدها
حذف کد
خروجی از کد خوان

خدمات هوشمند

انتقال دهنده

لیست انتقال دهنده
افزودن انتقال دهنده
توانایی افزودن انتقال دهنده
ویرایش انتقال دهنده
توانایی به روز رسانی انتقال دهنده
توانایی حذف انتقال دهنده

اطلاعات حساب و خدمات هوشمند

کنترل پنل از موبایل
پروفایل
اطلاعات تماس با مدیریت
وب سرویس بدون APIKey
افزونه ها

همکاران

همکاران

توانایی افزودن همکار
همکار جدید
لیست همکاران
ویرایش همکار
توانایی به روز رسانی همکار
توانایی حذف همکار

ارزش افزوده

ارزش افزوده

ثبت نام سیستم ارزش افزوده
توانایی ثبت نام ارائه دهنده محتوا
توانایی حذف ارائه دهنده محتوا
نمایش ارائه دهنده
توانایی پاسخ به تیکت در ارائه دهنده
افزودن سرویس ارزش افزوده
توانایی افزودن سرویس
لیست سرویس ها
نمایش سرویس ارزش افزوده
توانایی پاسخ به تیکت در سرویس
توانایی حذف سرویس
ارسال پیام
توانایی افزودن پیام ارزش افزوده
پیام های ارسالی
مشاهده پیام
توانایی پاسخ به تیکت پیام
آپلود فایل

مدیریت و تنظیمات ( ویژه نمایندگان )

کاربر

مشاهده پروفایل
لیست کاربران
افزودن کاربر
توانایی افزودن کاربر
ویرایش کاربر
توانایی به روز رسانی کاربر
توانایی حذف کاربر
لیست کاربران
شماره های کاربر
توانایی اختصاص شماره به کاربر
خروجی از کاربر
ورود به پنل کاربر
انتقال موجودی
اعمال افزایش موجودی
کاربران آنلاین
مدیریت ایمیل ها
افزودن ایمیل به کاربر
حذف ایمیل کاربر

پرداخت شده

گزارشات مالی
تراکنش ها
شارژ حساب
پرداخت
مشاهده
توانایی تائید خرید شارژ
خروجی از گزارشات و تراکنش ها

قیمت گذاری پیامک

قیمت گذاری پیامک
توانایی افزودن قیمت گذاری پیامک به کاربر
ویرایش قیمت گذاری پیامک
توانایی به روز رسانی قیمت گذاری پیامک

قیمت گذاری خطوط

قیمت گذاری خطوط
توانایی افزودن قیمت گذاری خطوط

قیمت گذاری تلفن ثابت ابری

نمایش قیمت ها
به روز رسانی

سطوح دسترسی

لیست سطوح دسترسی
سطح دسترسی جدید
اعمال سطح دسترسی جدید
ویرایش سطوح دسترسی
به روز رسانی سطوح دسترسی

اخبار

توانایی مشاهده خبر صفحه اصلی
لیست اخبار
خبر جدید
توانایی افزودن خبر
ویرایش خبر
توانایی به روز رسانی خبر
توانایی حذف خبر
news_confirm

مدارک

ارسال مدارک
توانایی افزودن مدارک
لیست مدارک
مشاهده مدارک ثبت شده

پیام به کاربر

لیست پیام ها
پیام به کاربر
توانایی افزودن پیام به کاربر
مشاهده پیام
پاسخ پیام

تنظیمات سیستمی

تنظیمات سیستمی

تنظیمات بانک

گروه بانک جدید
افزودن بانک جدید
ویرایش گروه بانک
به روز رسانی گروه بانک

بانک شماره

افزودن شماره به بانک
بانک جدید
لیست بانک
ویرایش بانک
به روز رسانی بانک
حذف بانک
افزودن شماره به بانک از طریق فایل اکسل
بارگذاری فایل اکسل

خدمات وب سرویس

apikeys

لیست کلیدها
ایجاد کلید جدید
apikeys_revoke
apikeys_add

ارسال براساس پترن

ارسال پترن

لیست پترن
ایجاد پترن جدید
افزودن پترن

پشتیبانی

راهنما

لیست راهنما
نمایش راهنما

تیکت

مدیریت تیکت های اعضا
لیست تیکت
تیکت جدید
توانایی افزودن تیکت
مشاهده تیکت
ارسال پاسخ
به روز رسانی مدیریت تیکت های اعضا

درخواست خط خدماتی

لیست خطوط خدماتی
فرم خط خدماتی
توانایی افزودن خط خدماتی
راهنما خط خدماتی

عملیات حساب

خرید خط

خرید شماره
توانایی خرید شماره
لیست پرداخت
پرداخت شده ها
توانایی حذف سبد خرید
نمایش خرید شماره
توانای وصل شدن به بانک

 

 

 

دیدگاه بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *